Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 01 máj 2021
Napísané: 01 máj 2021
Návštevy: 51

5. veľkonočná B

- Spovedávať budem aj po sv. omši v kaplnke Božieho milosrdenstva. Do kostola sa vchádza 15 min. pred sv. omšou cez sakristiu.

- V tomto týždni sa začína i mesiac máj, mesiac Panny Márie. Po sv. omšiach sa budeme modliť litánie k Panne Márii. V nedeľu po sv. omši o 10:30 hod.

- Úradné záležitosti, nahlásenie úmyslu sv. omše, individuálnu sv. spoveď, sv. prijímanie, krst, sobáš, pohreb alebo zaopatrenie chorého sviatosťami, prednostne prosím vybavujte telefonicky na tel. č.: 033/5595 257, 0905 328 325 alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.@Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

- Milovaní bratia a sestry, kto by chcel prispieť na kostol a faru, môže svoj milodar priniesť osobne na faru alebo poslať na číslo účtu: SK05 0900 0000 0000 4553 5690. Úprimné Pán Boh zaplať.

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

Z rozhodnutia vlády SR sa od 19. apríla 2021 opäť povoľuje slávenie verejných bohoslužieb. Budú však platiť nasledovné obmedzenia:

  • 1 osoba na 15 metrov štvorcových plochy kostola - u nás 20 osôb, ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 osôb. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Pri účasti na sv. omši, krste, sobáši a pohrebe nie je potrebné mať negatívny test!!!
  • povinnosť mať prekrité ústa i nos respirátorom počas celej sv. omše. (neplatí pre deti do 6 rokov veku, deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri sobáši)
  • Rúško alebo iné prekritie úst a nosa môžu mať: žiaci ZŠ, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu.
  • Ďalej je potrebné dodržiavať: vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné, dodržiavať respiračnú etiketu, z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, zakazuje sa podávanie rúk, v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou.

Na sv. omšu sa bude vchádzať cez sakristiu 15 min. pred sv. omšou, 5 miest bude vyhradených pre rodinu, ktorá má úmysel sv. omše.

Nakoľko účasť na sv. omšiach je limitovaná, nadaľej platí dišpenz od účasti na nedeľných sv. omšiach, až do úplného otvorenia kostolov.

Citáty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Hore