Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 20 október 2018
Napísané: 20 október 2018
Prečítané: 12x

oznamy43

- Dnes slávime misijnú nedeľu a zároveň sa koná celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.

- Október je mesiac sv. ruženca. Pozývam k modlitbe sv. ruženca doma i tu v kostole. Chcel by som zvlášť pozvať k tejto modlitbe v kostole deti našej farnosti. Vždy v stredu a piatok o 17:15 hod.
- Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou biskupov Slovenska. Zapojiť sa môžeme večer 2. novembra na Spomienku všetkých verných zosnulých zapálením sviečky za nenarodené deti a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. Tento projekt môžeme podporiť kúpou sviečky. Tieto sviečky ( sklenenú za 4 eurá alebo plastovú za 1 euro – odporúčaná cena) si môžete zakúpiť i za dobrovoľný príspevok v našom kostole budúcu nedeľu a celý nasledujúci týždeň pred i po sv. omšiach.
- V noci z 27. na 28. októbra sa mení čas. O 03:00 hod. letného času posúvame hodiny na 02:00 hod. stredoeurópskeho času.

- V sobotu 27. 10. 2018 od 14:30 do 18:00 sa v areáli ZŠ na umelom ihrisku uskutoční obnovený turnaj žiakov do 15 rokov o putovný pohár pátra Vendela Sabu a o 1kg sliviek, ktorý organizuje Farský úrad Šúrovce a Obecný úrad Šúrovce. Bližšie info na plagáte.

- Dnes po sv. omšiach a v nasledujúce dni zapisujem úmysly sv. omší na mesiace november a december.
- V piatok pozývam mladých na nácvik spevu pred sv. omšou. Na budúcu sobotu detské stretko nebude.
- Úprimné Pán Boh zaplať všetkým za vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

 

POBOŽNOSTI:
Nedeľa – o 15:00 modlitba škapuliara
Pondelok – o 17:10 večeradlo s Pannou Máriou
Štvrtok – od 17:00 do 17:55 tichá adorácia v kostole

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Hore