Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 20 september 2020
Napísané: 20 september 2020
Návštevy: 8

25. nedeľa A

- Úprimné a veľké Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády v kostole a pred kostolom k hodovej slávnosti.

- Zbierka na Boží hrob bola spolu 600 eur. Úprimné Pán Boh zaplať. Dnes je zbierka na opravu kostola a fary. Úprimné Pán Boh zaplať za milodary.

- Na budúcu nedeľu 27.9.2020 budeme v našej farnosti a chráme sláviť hody – slávnosť sv. Michala, Gabriela a Rafaela – archanjelov a zároveň titul – patrocínium chrámu sv. Michala archanjela. V tento deň možno v našom chráme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Treba pridať nábožnú návštevu kostola a modlitbu Otče náš a Verím v Boha. V túto nedeľu bude i farská ofera. Sv. omša o 10:30 hod. bude v prípade priaznivého počasia vonku na nádvorí (treba mať prekrité nos a ústa rúškom, keďže je to hromadné podujatie a dodržiavať rozostupy). Prosím o pomoc pri príprave nádvoria pred kostolom na sv. omšu. Pán Boh zaplať.

- NARIADENIA V SÚVISLOSTI S DRUHOU VLNOU ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU:

Od 21.9.2020 od 6:00 hod. je z rozhodnutia RÚVZ a ústredného krízového štábu SR okres Trnava zardení do červenej zóny resp. červenej farby na semafore COVID 19 na Slovensku. Tieto opatrenia resp. zmena farby sa bude prehodnocovať na týždennej báze. Toto rozhodnutie nesie so sebou aj ďalšie opatrenia KBS a pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny koronavírusu. Treba prísne dodržiavať hygienické opatrenia: všetci účastníci bohoslužby sú povinný správne nosiť rúško, teda mať prekrité ústa i nos – nielen ústa!!!, povinná dezinfekcia rúk pri vstupe na bohoslužbu!!!, dodržiavať šachovnicové sedenie (neplatí pre členov jednej domácnosti), odstrániť spoločné spevníky a modlitebníky, vynechanie spevu a zborov pri bohoslužbách a obradoch, odstránenie sväteničiek, znak pokoja sa dáva úklonom hlavy, vyhradené bohoslužby pre seniorov, zákaz účasti na bohoslužbách osobám s akútnou respiračnou infekciou alebo ochorením, pri ktorom je zvýšená teplota, individuálne vysluhovanie sviatostí a nevyhnutná dĺžka liturgie. Tieto optrenia treba prísne dodržiavať!!! Úprimné Pán Boh zaplať a vďaka za veľké pochopenie.

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

POBOŽNOSTI:

Nedeľa – o 15:00 modlitba škapuliara

Pondelok – o 17:10 večeradlo s Pannou Máriou

Štvrtok – od 17:00 tichá adorácia do sv. omše

 

 

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Hore