Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 04 apríl 2020
Napísané: 04 apríl 2020
Návštevy: 34

Kvetná nedeľa A

- Farský úrad Šúrovce na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska o zamedzení šírenia nového koronavírusu oznamuje, že sa nebudú slúžiť verejné bohoslužby, až do ODVOLANIA na území celého Slovenska, teda aj v našej farnosti. Odporúčame sledovať sväté omše vysielané TV LUX a na Rádiu LUMEN. Takto vysielané sv. omše sú platné v tejto mimoriadnej situácii nielen pre chorého ale pre nás všetkých. Pripomínam, že za súčasných mimoriadnych okolností, najmä pre fyzickú a morálnu nemožnosť, veriaci nie sú povinní zúčastniť sa na svä­tých omšiach a to aj v nedeľu. Kostol bude otvorený k modlitbe pre všetkých denne do 17:00 hod. Ja i náš p. arcibiskup Mons. Ján Orosch Vás všetkých povzbudzujeme k pevnej viere, aby sme si spomenuli na našu históriu, kde nás naša Trnavská Panna Mária viac krát zachránila a uvedomme si, že kostol nie je mies­tom nákazy ale spásy.

- Čo sa týka individuálnych svätých spovedí: podľa všeobecne známej mienky odborníkov je potrebné upresniť, že vysluhovanie sviatosti zmierenia sa obmedzuje iba na nevyhnutné prípady (ak je to pre Vás nevyhnutné, napr. aj v prípade zaopatrenia zomierajúceho sviatosťami volajte na tel. č.: 0905 328 325 alebo 033/5595 257). Tieto opatrenia týkajúce sa zákazu verejných bohoslužieb a sv. spovede, či iných sviatostí nie sú prejavom lenivosti ani zbabelosti duchovných pastierov, ale majú za cieľ nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu. Totiž veľmi ľahko sa môžeme nakaziť od nič netušiaceho, bezpríznakového a navonok zdravého človeka. A (nielen) kňazi potrebujú zostať zdraví, keď budú volaní k prípadom ohrozenia života, ktoré budú vyžadovať ich nevyhnutnú a odvážnu reakciu. Prosíme teda o trpezlivosť. Keď táto situácia pominie, bude dosť možností prijať sviatosti s najväčšou úctou a láskou. Využívajme duchovné inšpirácie, ktoré sa nám bohato ponúkajú cez médiá, nezabúdajme na modlitbu a dokonalú lútosť.

- Dnes na kvetnú nedeľu som posvätil ratolesti. Môžete si ich zobrať v zadu v kostole pri Panne Márii.

- Úmysli svätých omší, ktoré boli prijaté na konkrétny dátum odslúžim v daný dátum počas súkromnej svätej omše, teda bez účasti veriacich (Tie, ktoré neboli odslúžené, keď boli v jeden deň dva úmysli, napr. v nedeľu, odslúžim dodatočne v mesiacoch máj a jún). Veľkonočné trojdnie budem sláviť v nasledovných hodinách súkromne, bez účasti veriacich - Zelený štvrtok o 18:00 hod., Veľkopiatočné obrady utrpenia a smrti Pána o 15:00 hod. a Veľkonočná vigília o 20:00 hod., Veľkonočná nedeľa o 8:00 hod. Odporúčam Vám všetkým milovaní bratia a sestry, aby ste sa duchovne spojili v modlitbe na tieto úmysli.

- Získanie úplných odpustkov za obvyklých podmienok vo Veľkonočnom trojdní:

Zelený štvrtok – pri verejnej adorácií Najsv. sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum ergo (Ctíme túto sviatosť)

Veľký piatok – nábožná účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení

Veľkonočná vigília – obnova krstných sľubov pri liturgickom slávení

- Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Môžeme sa najesť raz do sýta a dvakrát menej.

- Ak by ste čokoľvek potrebovali neváhajte ma kontaktovať najlepšie nie osobne, ale na tel. čísle: 0905 328 325 alebo 033/ 5595 257, popr. mailom na farnost.surovce@abu.sk

                                     V modlitbe s vami spojený a na Vás všetkých milovaní farníci mysliaci Marián Kolenčík, farský administrátor

FB IMG 1585903085727

PRIAME PRENOSY OBRADOV A SV. OMŠÍ NA TV LUX VO VEĽKOM TÝŽDNI

IMG 0001

 

 

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Hore