Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

×

Správa

Failed loading XML...
Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 17 november 2019
Napísané: 16 november 2019
Prečítané: 14x

33. nedeľa C

- Zbierka na opravu kostola a fary bola spolu 1600 eur. Pán Boh zaplať.

- Ďakujeme p. architektke Kataríne Vyskupičovej, Mariánovi a Ivanovi Kunkelovým, p. maliarovi Pavlovi Olšinskému, p. kostolníkovi Petrovi Halánovi a všetkým upratujúcim za vyhotovenie a osadenie nových relikviárov, ktoré máme v kostole i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli. Úprimné Pán Boh zaplať.

- Dnes o 18:00 hod. v rámci Trnavskej novény, bude udelené ocenenie Ruža Sv. Alžbety našim farníkom, manželom Františkovi a Hedvige Parákovým za ich dlhoročnú, obetavú službu kostolníkov. Túto sv. omšu môžete sledovať v priamom prenose na televízií Lux.

- V dňoch od 13. 11. do 21. 11. 2019 sa koná Trnavská novéna v bazilike Sv. Mikuláša v Trnave. Bližší program novény je na nástenke pred kostolom i na internetovej stránke farnosti.

- V piatok pozývam mládež na stretko po sv. omši na fare a v sobotu o 17:00 pozývam všetky deti na detské stretko na fare.

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

POBOŽNOSTI:

Nedeľa - o 15:00 modlitba sv. ruženca a litánií

Štvrtok – od 15:00 tichá adorácia do sv. omše

Novena 2019 plagat 1061x1500

 

 

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Hore