Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

×

Správa

Failed loading XML...
Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 27 október 2019
Napísané: 26 október 2019
Prečítané: 84x

30 nedela C

- Zbierka na misije bola spolu v hodnote 806 eur. Úprimné Pán Boh zaplať.

- Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro – life organizácia Fórum života s podporou biskupov Slovenska. Zapojiť sa môžeme večer 2. novembra na Spomienku všetkých verných zosnulých zapálením sviečky za nenarodené deti a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. Tento projekt môžeme podporiť kúpou plastovej sviečky za 1. euro – odporúčaná cena. Tieto sviečky si môžete zakúpiť i za dobrovoľný príspevok vzadu v kostole túto nedeľu a celý nasledujúci týždeň pred i po sv. omšiach.

- V piatok 1. 11. 2019 slávime slávnosť, prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše budú ako v nedeľu o 8:00 hod. a 10:30 hod. Popoludní o 15:00 hod. bude na cintoríne v Šúrovciach pobožnosť za všetkých verných zosnulých. Nezabudnime na duše našich zosnulých a pomôžme im z očistca do neba našou modlitbou a získaním úplných odpustkov.

- V sobotu 2. 11. 2019 slávime Spomienku na všetkých verných zosnulých. Sv. omša bude ráno o 9:00 hod. po nej bude nasledovať spoločná modlitba za nenarodené deti pri pamätníku nenarodených detí vonku pred kostolom.

- Spovedať chorých budem v utorok vo Valtašúre, v stredu vo Varašúre, Novej a školskej ulici a vo štvrtok v Šúrovciach. Spovedať začínam od 9:00 hod. Spovedať v kostole pred sviatkami budem v pondelok od 16:00 hod., v utorok a stredu od 15:30 hod. a vo štvrtok od 15:00 hod.

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

POBOŽNOSTI:

Nedeľa - o 15:00 modlitba sv. ruženca a litánií

Pondelok - o 16:10 večeradlo s Pannou Máriou

Štvrtok – od 16:00 tichá adorácia do sv. omše

 

ÚPLNÉ ODPUSTKY V PROSPECH DUŠÍ V OČISTCI

 1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohoto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

 1. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. 11. do 8. 11. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

 

 

Citáty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Hore