Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

×

Správa

Failed loading XML...
Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 05 október 2019
Napísané: 05 október 2019
Prečítané: 78x

27 nedeľa C

- Farská hodová ofera bola spolu v hodnote 1045 eur. Pán Boh zaplať.

- Október je mesiac sv. ruženca. Pozývam k modlitbe sv. ruženca doma i tu v kostole. V tento mesiac je možné získať pri spoločnej modlitbe sv. ruženca doma, v kostole, v kaplnke, rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení za obvyklých podmienok úplné odpustky. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách sv. ruženca. Aj v tomto roku by som chcel zvlášť pozvať k tejto modlitbe v kostole deti a mladých našej farnosti. Vždy v stredu a v piatok od 17:15. V tieto dni nebudem spovedať pred sv. omšou.

- Dnes popoludní o 15:00 sa pomodlíme litánie a pobožnosť na prvú nedeľu pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou a po nej bude nasledovať svedectvo o misiách v Afrike. Srdečne všetkých pozývam.

- V piatok 11. 10. 2019 o 15:30 sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia – sv. spoveď pre birmovancov, birmovných rodičov, rodičov a príbuzných. V sobotu 12. 10. 2019 o 10:30 hod. sa bude v našej farnosti vysluhovať sviatosť birmovania. Prosím, aby ste nechali voľné lavice pre birmovancov a birmovných rodičov. Myslime na nich v našich modlitbách.

- V sobotu o 12. októbra 2019 o 10.00 hod. sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave uskutoční slávnosť svätých košických mučeníkov. Pontifikálnu svätú omšu bude celebrovať za účasti trnavského arcibiskupa, Mons. Jána Oroscha, ostrihomsko - budapeštiansky arcibiskup metropolita, prímas Maďarska, kardinál Péter Erdő. Po nej bude nasledovať procesia s relikviami - troma lebkami svätých košických mučeníkov ulicami mesta.

- Na budúcu nedeľu 13. 10. 2019 bude zbierka na opravu kostola a fary. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať. Zároveň budem po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší na mesiace november a december.

- Dňa 19. 10. 2019 chcú v našej farnosti prijať sviatosť manželstva Richard Adamec a Anna Fraňová. Kto by poznal nejakú cirkevnoprávnu prekážku, nech ju príde ohlásiť na farský úrad.

- V piatok pozývam mladých na nácvik spevu pred sv. omšou a na stretko po sv. omši na fare.

- V sobotu o 17:00 hod. pozývame deti na detské stretko na fare.

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

POBOŽNOSTI:

Pondelok – o 17:10 Večeradlo s Pannou Máriou

Štvrtok – od 17:00 tichá adorácia v kostole do sv. omše

Nedeľa 13. 10. 2019 - o 15:00 modlitba všetkých sv. ružencov a litánií

 

 

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Hore