Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Napísal: Peter Halán
Ostatná aktualizácia: 09 júl 2019
Napísané: 09 júl 2019
Návštevy: 314

Ako dlho po prijímaní je v Eucharistii prítomný Kristus?

 

Najväčší poklad Katolíckej cirkvi je Eucharistia – Ježiš ukrytý pod spôsobmi chleba a vína. Veríme, že tak, ako sa píše v Katechizme, V Najsvätejšej sviatosti Eucharistie je obsiahnuté „opravdivo, skutočne a podstatne telo a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána Ježiša Krista, a teda celý Kristus“. (KKC 1374) 

Navyše, táto skutočná prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí hneď ako ju príjmeme. Katechizmus ďalej vysvetľuje: „Kristova eucharistická prítomnosť sa začína vo chvíli konsekrácie a trvá, kým jestvujú eucharistické spôsoby.” (KKC 1377)

Čo sa deje, keď do úst príjmeme Eucharistiu? Ako dlho v nás Kristus zotrváva? 

Existuje príbeh zo života svätého Filipa Neriho, ktorý môže pomôcť zodpovedať túto otázku. 

Raz, keď celebroval omšu, prijal jeden muž Eucharistiu a hneď z kostola odišiel. Zdalo sa preto, že muž nemá vnímavosť pre Krista, ktorého prijal, a tak sa Philip Neri rozhodol využiť túto príležitosť na poučenie. Poslal dvoch miništrantov so zapálenými sviečkami, aby muža nasledovali mimo kostola. Po chvíľke kráčania ulicami Ríma sa muž otočil, aby videl, či ho miništranti naozaj stále nasledujú. Zmätený muž sa vrátil do kostola a spýtal sa kňaza, prečo za ním poslal miništrantov. Svätý Filip Neri odpovedal: „Musíme  Pánovi, ktorý je vo vás, prejaviť náležitú úctu. Keďže ste ho odmietli adorovať, poslal som dvoch miništrantov, aby vás v tom zastúpili.” Muž bol ohromený takouto reakciou a rozhodol sa, že si bude v budúcnosti viac uvedomovať Božiu prítomnosť.

Všeobecne sa predpokladá, že eucharistické spôsoby chleba zostávajú v tele asi 15 minút po prijatí. Je to založené na jednoduchej biológii a reflektuje vyhlásenie v Katechizme, že prítomnosť Krista „trvá tak dlho, kým jestvujú eucharistické spôsoby“.

To je dôvod, prečo mnohí svätí odporučili využiť 15 minút modlitby po prijatí Eucharistie na modlitbu vďaky. To umožňuje duši vychutnať si Božiu prítomnosť a byť s Ježišom „od srdca k srdcu”.

Čítať ďalej...
Napísal: Peter Halán
Ostatná aktualizácia: 26 jún 2019
Napísané: 26 jún 2019
Návštevy: 171

Uplynulo už 50 rokov od kňazského svätenia Mons. Miloslava Mrvu
P:3, 25. 06. 2019 10:00, DOM

Nitra 25. júna (TK KBS) V čase kňazských a diakonských vysviacok si pripomíname aj kňazské jubileá. V sobotu 22. júna uplynulo 50 rokov od kňazského svätenia Mons. Miloslava Mrvu.

Slávnostnú svätú omšu v kruhu kňazského spoločenstva, bývalých farníkov, blízkych, priateľov a zástupcov z Nitrianskej diecézy či Trnavskej arcidiecézy celebroval v kaplnke Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Slávnostným kazateľom bol Mons. Marián Dragúň, rektor Nitrianskeho seminára.
 
Miloslav Mrva je rodákom z Varašúru (v súčasnosti časť obce Šúrovce pri Trnave), vysvätený bol ako 32-ročný. Počas svojho 50-ročného kňazského účinkovania venoval väčšinu svojho času farskej pastorácii, neskôr bol poverený aj vedením dekanátu. 

Začínal ako kaplán v Šuranoch, Piešťanoch, Leviciach, Vrbovom a Hlohovci. Ako farský administrátor a neskôr farár pôsobil v Dolných Orešanoch, Smoleniciach a Horných Orešanoch. 

Svoje pastoračné skúsenosti a pochopenie pre dušu mladého človeka zužitkoval počas 6-ročného pôsobenia v Bratislavskom kňazskom seminári na pozícii špirituála. 

V roku 2017 ho pápež František menoval za pápežského kaplána, čo mu prinieslo oprávnenie používať titul monsignor.
 
Posledné roky prežíva v ústraní a na zaslúženom odpočinku v Nitre. Pri príležitosti tohto významného jubilea odslúžil svätú omšu aj v Horných Orešanoch, vo svojej poslednej farnosti a vo svojom rodisku v Šúrovciach.
 
TK KBS informovala Ivana Štibraná

ZDROJ: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190625012

Napísal: Peter Halán
Ostatná aktualizácia: 24 január 2019
Napísané: 24 január 2019
Návštevy: 339

Elektronická aplikácia omšového misála získala cirkevné schválenie 


Bratislava 21. januára (TK KBS) Predseda Liturgickej komisie KBS Mons. Stanislav Stolárik udelil cirkevné schválenie elektronickej aplikácii - omšového misála pre Android s názvom MISSA. Elektronická aplikácia misála bola vytvorená ako pomôcka pre celebrantov, na prípravu slávenia svätých omší. Aplikácia nenahrádza platne vydané a schválené liturgické texty, informovali jej autori, ktorí ju vytvorili vo svojom voľnom čase a bez nároku na honorár. 

Čítať ďalej...
Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 17 november 2018
Napísané: 09 november 2018
Návštevy: 662
Čítať ďalej...
Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 17 október 2018
Napísané: 17 október 2018
Návštevy: 482

putovny pohar 2018 orginal

- V sobotu 27. 10. 2018 od 14:30 do 18:00 sa v areáli ZŠ na umelom ihrisku uskutoční obnovený turnaj žiakov do 15 rokov o putovný pohár pátra Vendela Sabu a o 1kg sliviek, ktorý organizuje Farský úrad Šúrovce a Obecný úrad Šúrovce. Bližšie info na plagáte.

Napísal: Daniel
Ostatná aktualizácia: 01 apríl 2018
Napísané: 30 marec 2018
Návštevy: 624

Mladí zo Šúroviec v spolupráci s Farským úradom už po šiestykrát pripravili Hranú krížovú cestu. Počas krížovej cesty sme si mohli priblížiť tajomstvo Ježišovej bolesti a utrpenia a spojiť naše srdcia s jeho srdcom. Jednotlivé zastavenia boli sprevádzané hovoreným slovom, vďaka ktorému sme si mohli hlbšie uvedomiť, že rovnako ako niekedy trpíme my v našich životoch, trpel aj Ježiš za naše hriechy. Mohli sme sa zamyslieť nad svojimi životmi, posilniť sa vo viere a očistiť svoje srdcia. Herci sa vžili do svojich rolí natoľko presvedčivo, že v oku nejedného veriaceho sa zablysla slza. Autentickosť tejto udalosti veriaci prežili aj vďaka kostýmom rímskych vojakov, drevenému krížu, či ostatných hodnoverných rekvizít.

Pri zrode krížovej cesty bol inšpiráciou film Umučenie Krista od Mela Gibsona, z ktorého bola použitá aj hudba. Veriaci si vďaka hudbe, ktorá krížovú cestu obohatila mohli uvedomiť jej hlbší rozmer. V tejto tradícii chcú mladí aj naďalej pokračovať, pretože nevšedný zážitok z tejto udalosti napomáha veriacim urobiť krok vpred v ich duchovnom živote. Veď Ježiš bol ukrižovaný pre naše neprávosti. Jeho prebodnuté ruky sú naším útočiskom a objímajú nás vždy, keď nás ohrozujú priepasti hriechu a my v nich môžeme nájsť uzdravenie a odpustenie.

Tak ako bol Ježiš vzkriesený na záver krížovej cesty, tak aj my máme nádej na večný život. Ježišovo vzkriesenie je pre nás znamením, že kríž je nevyhnutným prechodom na ceste k svetlu.

FOTOGALÉRIA: www.surovce.fara.sk/fotogaleria

3

Krátku videoukážku priložíme po spracovaní...

Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 19 marec 2018
Napísané: 11 marec 2018
Návštevy: 647

spovedPred sviatkami Veľkej noci sa intenzívnejšie vysluhuje sviatosť zmierenia viacerími kňazmi vo všetkých farnostiach a filiálkach nášho dekanátu. Tým, ktorým nevyhovuje termín spovedania v ich farnosti, prinášame rozpis spovedania v celom dekanáte.

 

 

 

 

 

Čítať ďalej...

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Hore