Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

×

Správa

Failed loading XML...
Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 03 november 2019
Napísané: 02 november 2019
Prečítané: 48x

31. nedeľa C

- Od pondelka sa budeme po sv. omšiach modliť deviatnik k Bl. Anne Kolesárovej a tak sa duchovne pripravovať na prijatie jej relikvií do našej farnosti dňa 13. 11. 2019 (streda).

- Prosíme birmovancov, aby si na budúcu nedeľu 10. 11. 2019 prišli vyzdvihnúť CD s fotografiami a spoločnú fotografiu v sakristii kostola po sv. omšiach.

- Na budúcu nedeľu 10. 11. 2019 sa popoludní o 15:00 hod. pomodlíme litánie a po nich bude nasledovať prezentácia fotografií z púte do Svätej Zeme. Všetkých srdečne pozývame.

- V nedeľu 10. 11. 2019 sa pri sv. omšiach uskutoční pravidelná zbierka na opravu kostola a fary. Vopred úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

- V stredu 6. 11. 2019 sa v Šoporni uskutoční rekolekcia kňazov Seredského dekanátu. Začne sa sv. omšou o 9:30 hod. v miestnom kostole.

- V piatok pozývam mládež na stretko po sv. omši na fare a v sobotu o 17:00 pozývam všetky deti na detské stretko na fare.

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

POBOŽNOSTI:

Nedeľa - o 15:00 modlitba sv. ruženca a litánií pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou

Pondelok - o 16:10 večeradlo s Pannou Máriou

Štvrtok – od 16:00 tichá adorácia do sv. omše

 

ÚPLNÉ ODPUSTKY V PROSPECH DUŠÍ V OČISTCI

 1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohoto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

 1. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. 11. do 8. 11. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

 

 

 

Citáty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Hore