Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 03 november 2018
Napísané: 03 november 2018
Prečítané: 105x

oznamy 31. nedeľa B

- Od pondelka 5. 11. 2018 sa zapojíme do modlitieb a prosieb za blahorečenie Božieho služobníka biskupa Michala Buzalku, ktoré sa modlia v rámci celej Trnavskej arcidiecézy. Túto modlitbu máte na laviciach v malom letáku, ktorý si môžete zobrať a taktiež si ho môžete zobrať v zadu v kostole na stolíku. Túto modlitbu sa budeme modliť pri sv. omši po modlitbe po prijímaní, taktiež pri spoločných modlitbách veriacich (prosbách), bude vždy vložená jedna prosba za blahorečenie.

- Stretnutie nad Božím slovom bude v pondelok po sv. omši na fare.

- Spovedať chorých budem v pondelok od 9:00 hod. vo Valtašúre a od 10:00 vo Varašúre, Novej a Školskej ulici. V utorok od 9:00 hod. v Šúrovciach.

- V nedeľu 11. 11. 2018 sa po sv. omši o 10:30 pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. sv. vojny uskutoční modlitba a kladenie venca pri pamätníku padlých hrdinov, ktorý sa nachádza v areáli kostola.

- V dňoch trvania Trnavskej novény od 13. - 21. 11. 2018 pôjde z našej farnosti autobus na novénu. Autobus pôjde každý deň o 16:30 z Varašúra, následne pôjde do Valtašúra a potom ku kostolu. Autobus pôjde i cez Zavar a potom do Trnavy. Bezprostredne po skončení sv. omše sa autobus vracia naspäť. Cena tam i späť je 2 eurá.

- V piatok pozývam mládež na nácvik piesní pred sv. omšou a na stretko po omši na fare.

- V sobotu o 17:00 hod. pozývame všetky deti na detské stretko na fare.

- Úprimné Pán Boh zaplať všetkým za vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

POBOŽNOSTI:

Nedeľa – o 15:00 modlitba sv. ruženca a litánií pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou

Pondelok – o 16:10 večeradlo s Pannou Máriou

Štvrtok – od 16:00 do 16:55 tichá adorácia v kostole

 

 Finálna verzia 724x1024 

 

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Hore