Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

×

Správa

Failed loading XML...
Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 28 september 2019
Napísané: 28 september 2019
Prečítané: 83x

26. nedeľa C

- Úprimné Pán Boh zaplať a veľká vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pripraviť všetko potrebné k tejto krásnej hodovej slávnosti.

- Dnes je farská ofera. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.

- Spovedať chorých k prvému piatku budem v pondelok vo Valtašúre, v stredu vo Varašúre, Novej a Školskej ulici a v piatok v Šúrovciach. V kostole budem spovedať v pondelok a utorok od 17:30, v stredu a vo štvrtok od 17:00 a v piatok od 16:30 hod.

- Október je mesiac sv. ruženca. Pozývam k modlitbe sv. ruženca doma i tu v kostole. V tento mesiac je možné získať pri spoločnej modlitbe sv. ruženca doma, v kostole, v kaplnke, rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení za obvyklých podmienok úplné odpustky. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách sv. ruženca. Aj v tomto roku by som chcel zvlášť pozvať k tejto modlitbe v kostole deti našej farnosti od budúceho týždňa, kedže tento je prvopiatkový. Vždy v stredu a v piatok od 17:15. V tieto dni nebudem spovedať pred sv. omšou.

- Pápežská nadácia ACN – pomoc trpiacej Cirkvi, pozýva dňa 18. 10. 2019 všetky deti, rodiny, farnosti, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete.

- Na budúcu nedeľu 6. 10. popoludní o 15:00 sa pomodlíme litánie a pobožnosť na prvú nedeľu pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou a po nej bude nasledovať svedectvo o misiách v Afrike. Mesiac október je i misijným mesiacom.

- Dnes a zajtra budú v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave prítomné relikvie sv. Vincenta de Paul, ktoré si bude možné uctiť. Bližší program a informácie sú na nástenkách.

- Dňa 5. 10. 2019 chcú v našej farnosti prijať sviatosť manželstva Matúš Bokora a Veronika Kovačičová a 19. 10. 2019 Richard Adamec a Anna Fraňová. Kto by poznal nejakú cirkevnoprávnu prekážku, nech ju príde ohlásiť na farský úrad.

- V piatok pozývam mladých na nácvik spevu pred sv. omšou a na stretko po sv. omši na fare.

- V sobotu o 17:00 hod. pozývame deti na detské stretko na fare.

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

POBOŽNOSTI:

Pondelok – o 17:10 Večeradlo s Pannou Máriou

Štvrtok – od 17:00 tichá adorácia v kostole do sv. omše (za nové kňazské a rehoľné povolania)

Piatok – po sv. omši prvopiatková pobožnosť a následne tichá adorácia do 20:00 hod.

Sobota – o 7:30 hod. pobožnosť na prvú sobotu a následne sv. omša

 

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Hore