Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

×

Správa

Failed loading XML...
Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 22 september 2019
Napísané: 22 september 2019
Prečítané: 87x

25. nedela C

- Úprimné Pán Boh zaplať a veľká vďaka všetkým, ktorí včera pomáhali pri brigáde pred hodami a birmovkou na fare, v kostole a jeho okolí.

- Dnes o 14:30 hod. sa na Námestí slobody v Bratislave uskutoční Národný pochod za život na ktorý pozývame všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme podporili ochranu života od jeho počatia, až po prirodzenú smrť.

- Modlitby matiek z komunity útecha vás srdečne pozývajú na Modlitebné trojdnie od 27. - 29. 9. 2019 o 19:00 v kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi.

- Pápežská nadácia ACN – pomoc trpiacej Cirkvi, pozýva dňa 18. 10. 2019 všetky deti, rodiny, farnosti, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete.

- Na budúcu nedeľu 29. 9. 2019 budeme v našom chráme i farnosti sláviť hody - slávnosť sv. Michala, Gabriela a Rafaela – archanjelov a zároveň patrocínium (titul) chrámu sv. Michala Archanjela. V tento deň možno v našom chráme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Treba ešte pridať nábožnú návštevu kostola a modlitbu Otče náš a Verím v Boha. V túto nedeľu bude i farská ofera.

- V dňoch 29. - 30. 9. 2019 budú v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave prítomné relikvie sv. Vincenta de Paul, ktoré si bude možné uctiť. Bližší program a informácie sú na nástenkách.

- Dňa 5. 10. 2019 chcú v našej farnosti prijať sviatosť manželstva Matúš Bokora a Veronika Kovačičová. Kto by poznal nejakú cirkevnoprávnu prekážku, nech ju príde ohlásiť na farský úrad.

- V piatok pozývam mladých na nácvik spevu pred sv. omšou a na stretko po sv. omši na fare.

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

POBOŽNOSTI:

Nedeľa – o 15:00 modlitba sv. ruženca a litánií

Pondelok – o 17:10 Večeradlo s Pannou Máriou

Štvrtok – od 17:00 tichá adorácia v kostole do sv. omše

 

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Hore