Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

×

Správa

Failed loading XML...

Farské oznamy od 9. decembra do 16. decembra 2018

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 09 december 2018
Napísané: 08 december 2018
Prečítané: 256x

adventna 2 C

- Po sv. omšiach pred kostolom si môžete zakúpiť farský kalendár na budúci rok za cenu 4,50 eur, Vianočné pohľadnice a rôzne iné výrobky našich mladých. Pán Boh zaplať za vaše milodary pre nich i farnosť.

- Zbierka na charitu z minulej nedele bola spolu v hodnote 530 eur. Pán Boh zaplať.

- Nácvik farského spevokolu na Vianoce bude v piatok 14. 12. o 18:00 na fare.

- Chorých, ktorých ste nahlásili na vianočnú sv. spoveď budem spovedať tento týždeň. Spovedať ich budem v pondelok vo Valtašúre, v stredu vo Varašúre, Novej a Školskej ulici a v piatok v Šúrovciach. Spovedať budem od 9:00 hod.

- Vianočná sv. spoveď bude v našej farnosti vo štvrtok 20. 12. od 10:00 – 11:30 a od 15:30 – 18:00, kedy bude sv. omša. Dopoludnia sa bude o 10:45 a 11:30 rozdávať sv. prijímanie.

- Všetky deti, ale i ostatných srdečne pozývam na rorátnu sv. omšu v stredu o 6:45 hod. Deti si môžu priniesť svoj lampáš, ktorý zapálený ponesú v sprievode do kostola. Stretneme sa pri fare o 6:40 a pôjdeme sprievodom s lampášmi do kostola.

- Vo štvrtok 13. 12. máme fatimský deň. Pozývam na modlitbu všetkých štyroch svätých ružencov a Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

- V tomto nasledujúcom týždni sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. U nás to bude sobota. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

- V tomto nasledujúcom týždni od pondelka do nedele bude v našej farnosti prebiehať zbierka trvanlivých potravín a spodného prádla (mužské i ženské, môže byť i nosené, ale čisté a oprané) pre núdznych a Trnavskú arcidiecéznu charitu. Zbierku môžete priniesť do sakristie pred alebo po sv. omšiach.

- Ďakujem Bohu známym dobrodincom za dar novej vitráže Sv. Rodiny pre náš kostol. Ďakujem autorke p. Csille Soósovej za realizáciu tohto krásneho diela, p. Richnákovi a jeho pomocníkom za osadenie vitráže, p. Habánovi za zapožičanie lešenia a p. kostolníkovi za pomoc. Pán Boh zaplať.

- Gymnázium Angely Merici v Trnave pozýva žiakov i rodičov na Deň Otvorených Dverí, ktorý sa uskutoční dňa 14. 12. 2018 od 8:00 do 12:00 hod. Stretnúť sa a porozprávať s profesormi a študentmi. Toto gymnázium má vysokú kvalitu štúdia a odovzdáva tradičné kresťanské hodnoty a rozvíja talenty študentov.

- V piatok pozývam mládež na nácvik spevu pred sv. omšou a na stretko po sv. omši na fare. V sobotu o 17:00 hod. pozývam všetky deti na detské stretko na fare.

- Úprimné Pán Boh zaplať všetkým za vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

 

POBOŽNOSTI:

Nedeľa – o 15:00 modlitba sv. ruženca a litánií

Pondelok – o 16:10 Večeradlo s Pannou Máriou

 

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Hore