Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

×

Správa

Failed loading XML...

Farské oznamy od 2. decembra do 9.decembra 2018

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 01 december 2018
Napísané: 01 december 2018
Prečítané: 248x

1. adventná C

- Po sv. omšiach pred kostolom si môžete zakúpiť farský kalendár na budúci rok za cenu 4,50 eur, Vianočné pohľadnice a rôzne iné výrobky našich mladých. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

- Dnes je zbierka na charitu. Bližšie informácie o zbierke na charitu a prerozdelení tejto zbierky nájdete v letáku pri katolíckych novinách. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

- Nácvik farského spevokolu na Vianoce bude v piatok 7. 12. o 18:00 na fare.

- Spovedať chorých k 1. piatku budem v pondelok vo Valtašúre, v stredu vo Varašúre, Novej a Školskej ulici a v piatok v Šúrovciach. Spovedať začínam od 9:00 hod. Táto sv. spoveď platí aj k Vianociam. Prosím, aby ste cez tento nasledujúci týždeň nahlásili v sakristii po sv. omšiach alebo osobne, či telefonicky na fare tých chorých, ktorých nespovedám pravidelne k 1. piatku a chceli by sa dať vyspovedať k vianočným sviatkom. Spovedať ich budem v pondelok 10. 12. vo Valtašúre, v stredu 12. 12. vo Varašúre, Novej a Školskej ulici a v piatok 14. 12. v Šúrovciach. Spovedať budem od 9:00 hod. V kostole pred 1. piatkom budem spovedať vo štvrtok a piatok od 15:30 hod.

- Vianočná sv. spoveď bude v našej farnosti vo štvrtok 20. 12. od 10:00 – 11:30 a od 15:30 – 18:00, kedy bude sv. omša. Dopoludnia sa bude o 10:45 a 11:30 rozdávať sv. prijímanie.

- Všetky deti, ale i ostatných srdečne pozývam na rorátnu sv. omšu vždy v stredu o 6:45 hod. Deti si môžu priniesť svoj lampáš, ktorý zapálený ponesú v sprievode do kostola. Svetlo ako symbol Krista, ktorý je Svetlom sveta a prežiaruje každú tmu. Lampáše potom môžu nechať v kostole. Stretneme sa pri fare o 6:40 a pôjdeme sprievodom s lampášmi do kostola.

- Vo štvrtok 6. 12. po večernej sv. omši zavíta do našej farnosti a kostola sv. Mikuláš.

- V sobotu 8. 12. slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sme povinní zúčastniť sa na sv. omši. Sv. omša s platnosťou prikázaného sviatku bude v piatok o 17:00 a v sobotu na prikázaný sviatok bude sv. omša ráno o 8:00 hod.

- Počas týždňa budú kaplnka a vchod do kotola pod vežou počas sv. omší zatvorené, s dôvodu šetrenia tepla a prievanu. V nedeľu a v prikázané sviatky budú otvorené ako zvyčajne. Ďakujem za pochopenie.

- V piatok pozývam mládež na nácvik spevu pred sv. omšou a na stretko po sv. omši na fare. V sobotu o 17:00 hod. pozývam všetky deti na detské stretko na fare.

- Úprimné Pán Boh zaplať všetkým za vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

POBOŽNOSTI:

Nedeľa – o 15:00 modlitba sv. ruženca a litánií pred Najsvätejšou Sviatosťou

Pondelok – o 16:10 Večeradlo s Pannou Máriou

Štvrtok – od 16:00 do 16:55 tichá adorácia

Piatok – prvopiatková pobožnosť po sv. omši a následne tichá adorácia do 19:00 hod. ukončená eucharistickým požehnaním

 

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Hore