Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

×

Správa

Failed loading XML...

Farské oznamy od 30. decembra 2018 do 6. januára 2019

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 30 december 2018
Napísané: 29 december 2018
Prečítané: 259x

Svätá rodina C

- Na Božie narodenie 25. 12. 2018 bolo koledovať spolu 27 koledníkov, navštívili sme 93 rodín a vykoledovali spolu 1800 eur. Zbierka poputuje do subsaharskej Afriky, z ktorých Dobrá novina podporí viaceré rozvojové projekty na dôstojný život detí, mladých, dospelých, rodín a komunít.

- Vianočná ofera bola spolu v hodnote 878 eur. Úprimné Pán Boh zaplať.

- Od 1. januára sa zvyšuje cena katolíckych novín z 50 centov za jeden výtlačok na 70 centov.

- V dňoch od 2. do 5. januára sa v prípade pohrebu alebo súrneho zaopatrenia chorého obráťte na farský úrad v Majcichove a na p. farára Petra Gulu. Tel. č.: 0911 912 953.

- Úprimné Pán Boh zaplať a veľká vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú a pomáhali počas týchto vianočných sviatkov i po celý rok pri rozvoji a zveľaďovaní farnosti, či chrámu (p. kostolníkovi s rodinou, p. organistom, upratujúcim, farskému spevokolu, farskej rade, deťom a mladým, miništrantom, lektorom pri sv. omšiach, mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania, všetkým, ktorí sa starajú o kostolnú i farskú záhradu, dychovej hudbe Šúrovanka, p. starostke, obecnému úradu a zastupiteľstvu, DHZ Šúrovce, darcom vianočných stromčekov pre chrám i faru, p. Hudcovičovi za zapožičanie zvierat do živého betlehemu) a všetkým vám milovaní bratia a sestry, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom modlitbou, obetou, milodarmi, či konkrétnou pomocou pomohli a pomáhate mne a predovšetkým farnosti. Veľmi si to cením a vážim, nech Vás za to všetko dobro odmení dobrotivý Pán zdravím, požehnaním a potrebnými milosťami pre tento i nebeský život a raz Kráľovstvom Nebeským. VĎAKA.

POBOŽNOSTI:

Nedeľa – o 15:00 modlitba sv. ruženca a litánií

Pondelok – po sv. omši ďakovná pobožnosť na konci roka

Sobota – o 8:00 modlitba rozjímavého sv. ruženca a následne sv. omša

 

 

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Hore